πυραμιδα νεασ επιδαυρου

Ενα ακόμα αξιοθέατο της Νέας Επιδαύρου είναι η πυραμίδα της Καμπίας. Σώζεται σε ελάχιστα ερείπια,
κυρίως η πρόσθια πλευρά με την
είσοδο και την πυραμιδοειδή γωνία της.
Πρόκειται για ένα πυραμιδοειδές οικοδόμημα εντελώς αγνοημένο από οποιαδήποτε αρχαία ή νεότερη
φιλολογική πηγή.
Ανακαλύφθηκε τυχαία το 1993 από το δάσκαλο
Ιωάννη Μπίμπη στη διάρκεια των
περιπάτων που έκανε στις εξοχές της γενέτειρας του. Αμέσως ειδοποίησε τον ερευνητή Χρήστο Λάζο,
ο οποίος επισκέφθηκε το κτίσμα μαζί με τον αρχαιολόγο Αντώνη Μακαρίου. Οι μετρήσεις που έγιναν λίγο
αργότερα έδειξαν ότι το κτίσμα έχει ύφος 1.80 μέτρα από το έδαφος και 1.20 μέτρα από τη βάση του.
Πυραμίδα στην περιοχή Καμπία Νέας Επιδαύρου

Η πυραμίδα στην περιοχή Καμπία Νέας Επιδαύρου

Η επίλυση ενός προβλήματος

Τοποθεσία